Μεσόλακκος

Κατοικημένη περιοχή Μεσόλακκος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεσόλακκος

Μεσόλακκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.085430000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.513920000000

Κοντά σε Μεσόλακκος (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεσόλακκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesolakkos, Mesólakkos, Zigosti, Zigósti, Μεσόλακκος

Μεσόλακκος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesolakkos or Mesólakkos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work