Μικρό Σειρήνι

Κατοικημένη περιοχή Μικρό Σειρήνι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μικρό Σειρήνι

Μικρό Σειρήνι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.129260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.427080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μικρό Σειρήνι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mikro Seirini, Mikró Seiríni, Μικρό Σειρήνι

Μικρό Σειρήνι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mikro Seirini or Mikró Seiríni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work