Μικροχώριον

Κατοικημένη περιοχή Μικροχώριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μικροχώριον

Μικροχώριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.102150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.176550000000

Κοντά σε Μικροχώριον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μικροχώριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kuchuk-Koi, Kuchúk-Kóï, Mikrochori, Mikrochorion, Mikrochóri, Mikrochórion, Mikrokhorion, Mikrokhórion, Mikron Khorion, Mikrón Khoríon, Μικροχώρι, Μικροχώριον

Μικροχώριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mikrochori or Mikrochóri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work