Μοναστηράκιον

Κατοικημένη περιοχή Μοναστηράκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μοναστηράκιον

Μοναστηράκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.878640000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.731950000000

Κοντά σε Μοναστηράκιον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μοναστηράκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Monastiraki, Monastirakion, Monastiráki, Monastirákion, Resit-Bei, Resít-Béï, Μοναστηράκι, Μοναστηράκιον

Μοναστηράκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 230 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Monastiraki or Monastiráki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work