Μονολιά

Κατοικημένη περιοχή Μονολιά

Χάρτης σημείων κοντά σε Μονολιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Monolia, Μονολιά

Μονολιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 73 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Monolia or Monoliá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work