Μονοπήγαδον

Κατοικημένη περιοχή Μονοπήγαδον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μονοπήγαδον

Μονοπήγαδον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.434680000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.134760000000

Κοντά σε Μονοπήγαδον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μονοπήγαδον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chekli, Cheklí, Monopigadhon, Monopigado, Monopigadon, Monopígadhon, Monopígado, Monopígadon, Μονοπήγαδο, Μονοπήγαδον

Μονοπήγαδον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Monopigado or Monopígado is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work