Μουρνιαί

Κατοικημένη περιοχή Μουρνιαί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μουρνιαί

Μουρνιαί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.026850000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.565890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μουρνιαί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mourniai, Mourniaí, Mournies, Mourniés, Μουρνιές, Μουρνιαί

Μουρνιαί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 105 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mournies or Mourniés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work