Μπαρακίτικα

Κατοικημένη περιοχή Μπαρακίτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπαρακίτικα

Μπαρακίτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.554580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.791030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπαρακίτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Barakitika, Barakítika, Μπαρακίτικα

Μπαρακίτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Barakitika or Barakítika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work