Μπρίνιζα

Κορυφή Μπρίνιζα

Χάρτης Κορυφή Μπρίνιζα

Μπρίνιζα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.977730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.728040000000

Κοντά σε Μπρίνιζα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπρίνιζα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Briniza, Bríniza, Μπρίνιζα

Μπρίνιζα, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Briniza or Bríniza is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature