Μυρτιά

Κατοικημένη περιοχή Μυρτιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μυρτιά

Μυρτιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.587890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.617420000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μυρτιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Mirtia, Gouritsa, Gourítsa, Mirtea, Mirtia, Mirtiá, Mirtéa, Myrtia, Myrtiá, Áno Mirtiá, Μυρτιά

Μυρτιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Myrtia or Myrtiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work