Μύρτος

Κατοικημένη περιοχή Μύρτος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μύρτος

Μύρτος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.004130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.584450000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μύρτος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mirtos, Myrto, Myrtos, Mírtos, Μύρτος

Μύρτος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 441 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mirtos or Mírtos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work