Ναρθάκιον

Κατοικημένη περιοχή Ναρθάκιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ναρθάκιον

Ναρθάκιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.242890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.486610000000

Κοντά σε Ναρθάκιον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ναρθάκιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kiopeklion, Kiopeklíon, Kopekli, Kopeklí, Narthaki, Narthakion, Nartháki, Narthákion, Ναρθάκι, Ναρθάκιον

Ναρθάκιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Narthaki or Nartháki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work