Νέα Κώμη

Κατοικημένη περιοχή Νέα Κώμη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέα Κώμη

Νέα Κώμη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.978440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.565290000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέα Κώμη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nea Komi, Néa Kómi, Yeni-Koi, Yení-Koḯ, Νέα Κώμη

Νέα Κώμη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 63 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nea Komi or Néa Kómi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work