Νέα Πέρσαινα

Κατοικημένη περιοχή Νέα Πέρσαινα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέα Πέρσαινα

Νέα Πέρσαινα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.756190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.690190000000

Κοντά σε Νέα Πέρσαινα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέα Πέρσαινα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nea Persaina, Néa Pérsaina, Persaina, Pérsaina, Νέα Πέρσαινα

Νέα Πέρσαινα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nea Persaina or Néa Pérsaina is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work