Νέα Σινασός

Κατοικημένη περιοχή Νέα Σινασός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέα Σινασός

Νέα Σινασός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.967930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.165530000000

Κοντά σε Νέα Σινασός (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέα Σινασός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nea Sinasos, Néa Sinasós, Νέα Σινασός

Νέα Σινασός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nea Sinasos or Néa Sinasós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work