Νέο Ροεινό

Κατοικημένη περιοχή Νέο Ροεινό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέο Ροεινό

Νέο Ροεινό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.615900000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.858640000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέο Ροεινό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kinambardhi, Kinambárdhi, Neo Roeino, Neon Roinon, Néon Roinón, Νέο Ροεινό

Νέο Ροεινό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 471 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neon Roinon or Néon Roinón is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work