Νιμποριό

Κατοικημένη περιοχή Νιμποριό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νιμποριό

Νιμποριό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.122810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.215420000000

Κοντά σε Νιμποριό (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Νιμποριό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Animborio, Animborió, Nimborio, Nimporio, Nimporió, Νιμποριό

Νιμποριό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nimporio or Nimporió is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work