Νταμούχαρη

Εναλλακτικές ονομασίες: Damouchari, Ntamouchari, Ntamouhari, Νταμούχαρη

Νταμούχαρη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 33 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ntamouchari or Ntamoúchari is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work