Ντάρα

Κατοικημένη περιοχή Ντάρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ντάρα

Ντάρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.383080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.056390000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ντάρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dara, Dora, Dára, Dóra, Ntara, Ntára, Ντάρα

Ντάρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 45 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ntara or Ntára is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work