Ωρεοί

Κατοικημένη περιοχή Ωρεοί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ωρεοί

Ωρεοί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.950340000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.091910000000

Κοντά σε Ωρεοί (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ωρεοί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Oreoi, Oreoí, Ωρεοί

Ωρεοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1293 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Oreoi or Oreoí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work