Ορθή Πέτρα

Κορυφή Ορθή Πέτρα

Χάρτης Κορυφή Ορθή Πέτρα

Ορθή Πέτρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.080480000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.947630000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ορθή Πέτρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Orthi Petra, Orthí Pétra, Ορθή Πέτρα

Ορθή Πέτρα, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Orthi Petra or Orthí Pétra is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature