Παγκάλου Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Παγκάλου Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Παγκάλου Ρέμα

Παγκάλου Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.366080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.417670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παγκάλου Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pagkalou Rema, Pagkálou Réma, Pangalou Rema, Pangálou Réma, Pankalou Rema, Παγκάλου Ρέμα

Παγκάλου Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pagkalou Rema or Pagkálou Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land