Παχυκάλαμος

Κατοικημένη περιοχή Παχυκάλαμος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παχυκάλαμος

Παχυκάλαμος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.083440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.013750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παχυκάλαμος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pachykalamos, Pachykálamos, Pakhikalamo, Pakhikalamos, Pakhikálamo, Pakhikálamos, Παχυκάλαμος

Παχυκάλαμος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 619 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pachykalamos or Pachykálamos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work