Πάκια

Κατοικημένη περιοχή Πάκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πάκια

Πάκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.791520000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.851380000000

Κοντά σε Πάκια (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πάκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pakia, Pákia, Πάκια

Πάκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pakia or Pákia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work