Παλαιοκάτουνον

Κατοικημένη περιοχή Παλαιοκάτουνον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παλαιοκάτουνον

Παλαιοκάτουνον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.336360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.173920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παλαιοκάτουνον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Palaiokatouno, Palaiokatounon, Palaiokátouno, Palaiokátounon, Παλαιοκάτουνο, Παλαιοκάτουνον

Παλαιοκάτουνον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 238 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Palaiokatouno or Palaiokátouno is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work