Παλαιόν Όλβιον

Κατοικημένη περιοχή Παλαιόν Όλβιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παλαιόν Όλβιον

Παλαιόν Όλβιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.016130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.806590000000

Κοντά σε Παλαιόν Όλβιον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Παλαιόν Όλβιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Olvion, Palaio Olvio, Palaion Olvion, Palaió Ólvio, Palaión Ólvion, Ólvion, Παλαιό Όλβιο, Παλαιόν Όλβιον

Παλαιόν Όλβιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Palaio Olvio or Palaió Ólvio is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work