Παλιόπυργος

Κορυφή Παλιόπυργος

Χάρτης Κορυφή Παλιόπυργος

Παλιόπυργος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.974580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.921610000000

Κοντά σε Παλιόπυργος (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Παλιόπυργος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Paliopirgos, Paliopyrgos, Paliópirgos, Paliópyrgos, Παλιόπυργος

Παλιόπυργος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Paliopyrgos or Paliópyrgos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature