Πανόπουλο

Κατοικημένη περιοχή Πανόπουλο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πανόπουλο

Πανόπουλο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.819940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.690280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πανόπουλο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Khani Panopoulou, Khania Panopoulou, Kháni Panópoulou, Khánia Panopoúlou, Panopoulo, Panópoulo, Πανόπουλο

Πανόπουλο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Panopoulo or Panópoulo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work