Παππαδού

Κατοικημένη περιοχή Παππαδού

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παππαδού

Παππαδού Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.605690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.743530000000

Κοντά σε Παππαδού (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Παππαδού (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Papadhou, Pappadhou, Pappadhoú, Pappadou, Pappadoú, Papádhou, Παππαδού

Παππαδού, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pappadou or Pappadoú is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work