Παρόρι

Κατοικημένη περιοχή Παρόρι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παρόρι

Παρόρι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.859970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.368020000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παρόρι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Bitousa, Bitusha, Bítousa, Paroreio, Paroreion, Parori, Parorio, Parorion, Paróri, Parórion, Μπίτουσα, Παρόρειο, Παρόρειον, Παρόρι, Παρόριον, Битуша

Παρόρι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 23 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Parori or Paróri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work