Πέρα Νεβρόπολις

Κατοικημένη περιοχή Πέρα Νεβρόπολις

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πέρα Νεβρόπολις

Πέρα Νεβρόπολις Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.336720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.242140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πέρα Νεβρόπολις (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pera Nevropoli, Pera Nevropolis, Péra Nevrópoli, Péra Nevrópolis, Πέρα Νεβρόπολη, Πέρα Νεβρόπολις

Πέρα Νεβρόπολις, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 94 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pera Nevropoli or Péra Nevrópoli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work