Περάνθη

Κατοικημένη περιοχή Περάνθη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περάνθη

Περάνθη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.082540000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.050710000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περάνθη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Peranthi, Peránthi, Περάνθη

Περάνθη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 416 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peranthi or Peránthi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work