Περιστέρα

Κατοικημένη περιοχή Περιστέρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περιστέρα

Περιστέρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.644190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.645350000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περιστέρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chasi, Chási, Peristera, Peristéra, Περιστέρα

Περιστέρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 239 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Peristera or Peristéra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work