Πετροπηγή

Κατοικημένη περιοχή Πετροπηγή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πετροπηγή

Πετροπηγή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.987500000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.614890000000

Κοντά σε Πετροπηγή (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πετροπηγή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhoukalion, Dhoukálion, Kaya-Bunar, Kayá-Bunár, Petropigi, Petropigí, Petropiyi, Petropiyí, Πετροπηγή

Πετροπηγή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 522 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petropigi or Petropigí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work