Πεύκα

Κατοικημένη περιοχή Πεύκα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πεύκα

Πεύκα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.900190000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.041120000000

Κοντά σε Πεύκα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεύκα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pefka, Pevka, Péfka, Pévka, Πεύκα

Πεύκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pefka or Péfka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work