Πεύκες

Κατοικημένη περιοχή Πεύκες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πεύκες

Πεύκες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.674250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.688060000000

Κοντά σε Πεύκες (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεύκες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pefkai, Pefkes, Pevkai, Péfkai, Péfkes, Pévkai, Viliza, Víliza, Πεύκαι, Πεύκες

Πεύκες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pefkes or Péfkes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work