Πεύκον

Κατοικημένη περιοχή Πεύκον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πεύκον

Πεύκον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.206630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.079300000000

Κοντά σε Πεύκον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεύκον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Bala, Balas, Bila, Bála, Bálas, Bíla, Pefko, Pefkon, Péfko, Péfkon, Πεύκο, Πεύκον

Πεύκον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pefko or Péfko is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work