Πηγάδια

Κατοικημένη περιοχή Πηγάδια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πηγάδια

Πηγάδια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.906690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.678690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πηγάδια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pigadia, Πηγάδια

Πηγάδια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pighadhia or Pighadhia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work