Πλαγιάριον

Κατοικημένη περιοχή Πλαγιάριον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλαγιάριον

Πλαγιάριον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.472760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.957900000000

Κοντά σε Πλαγιάριον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλαγιάριον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Plagiari, Plagiarion, Plagiári, Plagiárion, Playiari, Playiarion, Playiári, Playiárion, Uzun-Ali, Uzún-Alí, Πλαγιάρι, Πλαγιάριον

Πλαγιάριον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 5392 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plagiari or Plagiári is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work