Πλάτανος

Κορυφή Πλάτανος

Χάρτης Κορυφή Πλάτανος

Πλάτανος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.118030000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.457360000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλάτανος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Platanos, Plátanos, Repeza, Répeza, Πλάτανος

Πλάτανος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Platanos or Plátanos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature