Πλάτη

Κατοικημένη περιοχή Πλάτη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλάτη

Πλάτη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.169390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.438550000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλάτη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Plati, Pláti, Πλάτη

Πλάτη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plati or Pláti is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work