Ποίμνη

Κατοικημένη περιοχή Ποίμνη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ποίμνη

Ποίμνη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.063630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.794100000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ποίμνη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Poimni, Poímni, Ποίμνη

Ποίμνη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Poimni or Poímni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work