Πολυάραβος

Κατοικημένη περιοχή Πολυάραβος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πολυάραβος

Πολυάραβος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.790710000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.407800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πολυάραβος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Poliaravas, Poliaravos, Poliáravas, Poliáravos, Polyaravos, Polyáravos, Πολυάραβος

Πολυάραβος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Polyaravos or Polyáravos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work