Πολύδενδρον

Κατοικημένη περιοχή Πολύδενδρον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πολύδενδρον

Πολύδενδρον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.220730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.480560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πολύδενδρον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Polidhendron, Polydendro, Polydendron, Polídhendron, Polýdendro, Polýdendron, Spata, Spáta, Πολύδενδρο, Πολύδενδρον

Πολύδενδρον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Polydendro or Polýdendro is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work