Πρέβεδος

Κατοικημένη περιοχή Πρέβεδος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πρέβεδος

Πρέβεδος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.083220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.733610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πρέβεδος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kormokoleika, Kormokoléïka, Prevedhos, Prevedos, Prévedhos, Prévedos, Πρέβεδος

Πρέβεδος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Prevedos or Prévedos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work