Προφήτης Ηλίας

Λόφοι Προφήτης Ηλίας

Χάρτης Λόφοι Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.342670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.525390000000

Κοντά σε Προφήτης Ηλίας (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Προφήτης Ηλίας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Profitis Ilias, Profítis Ilías, Trepia, Trépia, Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας, Λοφοσειρά, δύο ή περισσότερα υψώματα γης έως τριακόσια μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Profitis Ilias or Profítis Ilías is Hills, rounded elevations of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m