Προσήλιον

Κατοικημένη περιοχή Προσήλιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Προσήλιον

Προσήλιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.832950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.479300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Προσήλιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Prosili, Prosilio, Prosilion, Prosíli, Prosílio, Prosílion, Strodzas, Strodzás, Προσήλιο, Προσήλιον

Προσήλιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Prosilio or Prosílio is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work