Πτελέα

Κατοικημένη περιοχή Πτελέα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πτελέα

Πτελέα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.528920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.821250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πτελέα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ftelia, Fteliá, Ptelea, Pteléa, Πτελέα

Πτελέα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ptelea or Pteléa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work