Ρεγκλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Ρεγκλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ρεγκλαίικα

Ρεγκλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.896560000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.224970000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ρεγκλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Regklaiika, Regklaíika, Renglaiika, Renglaíika, Renklaiika, Ρεγκλαίικα

Ρεγκλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Regklaiika or Regklaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work