Ροβιάτα

Κατοικημένη περιοχή Ροβιάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ροβιάτα

Ροβιάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.811090000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.301890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ροβιάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Roviata, Roviáta, Ροβιάτα

Ροβιάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Roviata or Roviáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work